Västanviks och Karlsarvet

Byarna Västanvik och Karlsarvet ligger på västra sidan om Österviken, del av Siljan.

Avståndet till Leksands centrum är 4-5 km.

Ungefär 300 personer bor permanent i byarna. Under sommaren ökar befolkningen betydligt.

Västanvik och Karlsarvets Byalag © 2010 • Rutger Belin • Terms of Use