Styrelsen för Västanviks och Karlsarvets byalag

Kontakta styrelsen: info@vastanvikkarlsarvet.se

Byalagets bankgironummer: 5965-7114

Ordförande

Per Eriksson 070 649 49 77

Kassör

Einy Berggren

Styrelsmedlem

Anders Åsell

Anders Niss

Susanna Chamberlain

Revisorer

Jonas Sörbu

Malin Haglöf

Valberedning

Johan Nilsson

Sören Hedlund

Sekreterare

Annika Sandy Hedin

Arenaansvarig

Anders Niss

Suppleanter

Jonas Holfve

Mikael Svarén

Revisorsuppleanter

Anders Berggren

Cathrine Tillas

Västanvik och Karlsarvets Byalag © 2010 • Rutger Belin • Terms of Use