Brandstationen som vigsellokal

BRANDSTATIONEN

Brandstationen ligger vid Amplätten i Västanvik, och är ett välkänt landmärke. Den används idag som förråd till byns gemensamma pinaler, men även för dans, fester och t.o.m. till bröllop. Lokalen är åxå samlingspunkt under älgjakten.       Här förvaras även bybornas gemensamma vedkap och klyv.

Ansvarig för maskinerna är Björn Lindqvist, 070-255 8946.

Bokning av vedkap och klyv sker på lista i brandstationen och där finns även inbetalningskort till byns bankgiro 5965-7114. Kostnaden är 100:-/dygn och maskin.

Historia : Eldfaran var ett spöke i alla byar, inte minst i tätbyggda Västanvik.  Man får betänka att alla boningshus vedeldades och att alla byggnader i byn hade pärttak (träspån). Att vara med vid släckning var en självklar skyldighet för alla. Efter att i åratal bara haft tillgång till hinkar och brandhakar, beslöts vid en bystämma 1897 att skaffa en brandspruta med vindkittel.

1903 beslöt Västanvik och Karlsarvets byamän att uppföra ett spruthus vid landsvägen söder om Båthusbäcksvägen.

1923 bildades (troligen) Västanviks frivilliga brandkår. Den nuvarande brandstationen uppfördes 1933, efter Hampus Erik Anderssons ritning, på Amplätten till en kostnad av 2.400 kronor.

1968 upplöstes Västanviks frivilliga brandkår då ”vakten över eld” övertogs av Leksands kommun.

2010 hittades den förlorade brandluren och uppsattes åter i ett skåp på brandstatinsväggen precis som förr. Brandlurar fanns på flera ställen i byn. Just denna lur satt ursprungligen på Tillasgårdens härbre mot Lassasgattu. Vid eldsvåda skulle man med luren giva signal under ca 1/4 minut, och därefter invänta brandkåren.  Signalen hördes, på den tiden, även till Noret. 

Mer finns att läsa i Västanviksboken.

PS ! Än idag finns en hopplöst ”låg-presterande” kår, under tvivelaktig ledning av brandchefen A Cander. En enda utryckning med sprutan sker per år, och sammanfaller troligen med kårens personalfest ..på midsommardagskvällen, och är närmast att betrakta som ett blött spektakel i syfte att släcka törst.

Västanvik och Karlsarvets Byalag © 2010 • Rutger Belin • Terms of Use